Điều kiện chấp nhận đổi trả :

Khách hàng được đổi sản phẩm mới cùng loại khi sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục được (do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất). Sản phẩm lỗi chỉ được đổi sau khi đã có xác nhận của kỹ thuật và tuân thủ theo các điều kiện sau đây:

Hàng hóa được xác định nguồn gốc mua tại Công ty Vỉnh Phát (căn cứ vào hóa đơn mua hàng).

Hàng hóa được xác nhận bị lổi kỹ thuật hoặc không đúng mẫu mã như khách hàng đặt.

Hàng hóa vẫn còn nguyên (không bị rách vở hoặc dán lại).

Hàng hóa khi nhận lại phải có đầy đủ các chứng từ kèm theo ( hóa đơn VAT ).